Рубрика: АЛМАЗНЕ ШЛІФУВАННЯ З ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМИ КЕРУЮЧИМИ ДІЯМИ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА

Довжина площадок контакту, сформованих при шліфуванні. за пружною схемою

Вплив часу оброблення на довжину контактних площадок алмазних зерен досліджували при обробленні загартованих зразків із сталі Р6М5ФЗ за пруж­ною схемою (рис. 2.9) на модернізованому для здійснення шліфування з керую­чими діями на РПК верстаті моделі ЗГ71 із використанням спеціального при­строю, що забезпечує ідентичність кінематики жорсткої та пружної схем. Перед початком оброблення круг правили електроерозійним методом із […]

Вплив часу оброблення на поточну фактичну глибину різання і об’єм зшліфованого матеріалу при шліфуванні за пружною схемою з постійною силою підтиску заготовки до круга

6.2.1 Вплив часу оброблення на фактичну глибину шліфуванняза пружною схемою в результаті процесу зношування зерен таспільної дії процесів засалювання міжзеренногопростору і зношування зерен Для математичного опису закономірності зміни поточної фактичної гли­бини шліфування іф під час оброблення ту результаті процесу зношування зе­рен використовували формулу (6.13). Сталу tycm^ і вихідну /0 глибину шліфуван­ня визначали з використанням математичної […]

Вплив способу шліфування на довжину контактних площадок зерен

При проведенні експериментів шліфування зразків із швидкорізальної сталі Р6М5ФЗ за кінематично аналогічними жорсткою та пружною схемами виконувалося підготовленими на однакових режимах правки кругами однако­вих характеристик. Таким чином, вихідний стан рельєфу РПК перед шліфуван­ням за різними схемами був статистично рівнозначним [58]. Порівняння довжин контактних площадок на задніх поверхнях зерен та їх дисперсій при обробленні за різними […]

Вплив часу оброблення за пружною схемою на об’єм зшліфованого матеріалу

У випадку плоского врізного шліфування за пружною схемою загальний об’єм зшліфованого матеріалу за час т визначається за формулою, запропоно­ваною нами в роботі [91] yM=S, J^(T)dT. (6.20) о У рівнянні (6.20) коефіцієнт перед інтеїралом становить собою площу оброб­люваної поверхні заготовки в одиницю часу: ВдЬд-Ю00Уд U+ 2 L де Vd — подовжня швидкість столу, м/хв; lmp — […]

Параметри різновисотності алмазних зерен на РПК після алмазного. та алмазно-іскрового шліфування

2.7.1 Параметри різновисотності алмазних зерен на РПКпісля алмазного та алмазно-іскрового шліфування за жорсткою схемою Різновисотність зерен, під якою розуміється різноманіття положень вер­шин зерен відносно найбільше виступаючого із зв’язки зерна в перерізі робочої поверхні круга площиною, перпендикулярною осі, досліджували на кругах АС6 100/80-4-М2-01, АС6 160/125-4-М2-01, АС6 250/200-4-М2-01. Правку круга, алмазне та алмазно-іскрове шліфування штампової сталі Х12Ф4М […]

Вплив сили підтиску заготовки до круга і часу шліфування. за пружною схемою на питому витрату алмазів

6.3.1 Вплив сили підтиску заготовки до кругана питому витрату алмазів Для визначення складової собівартості шліфування І„, яка характеризує витрати на інструмент, необхідно установити, від яких факторів залежать при обробленні витрати алмазів. Зміну маси витрачених алмазів у залежності від сили підтиску круга досліджували експериментальним способом за методикою, викладеною в роботі [41]. Зразки з загартованої швидкорізальної сталі […]

Параметри різновисотності алмазних зерен на РПК. після алмазного та алмазно-іскрового шліфування за пружною схемою

Різновисотність алмазних зерен досліджували [61] за методикою, яка описана в п. п. 2.6.1, після оброблення зразків із сталі Р6М5ФЗ за пружною схе­мою кругами різних зернистостей. Умови і режими правки і шліфування анало­гічні наведеним в табл. 2.8,2.9. Для визначення значень параметрів розподілу Вейбулла за дослідними даними скористаємося методикою, яка викладена в [62]. Відповідно до цієї ме­тодики […]

Середня інтенсивність зносу круга при алмазному шліфуванні

Інтенсивність зносу круга (табл. 6.4) визначимо при різних значеннях си­ли Р„ для двох випадків: у середньому за 60 хвилин шліфування і за 50 хвилин, виключивши з розгляду перші 10 хвилин оброблення, коли відбувається вида­лення сильно виступаючих і відносно слабко закріплених у зв’язці зерен. Дані табл. 6.4 свідчать про можливість виключення перших 10 хвилин оброблення при […]

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

Досліджувані розподіли різновисотності рельєфу алмазних кругів, який стабілізувався після 60 хвилин шліфування за пружною схемою швидкорізаль­ної сталі Р6М5ФЗ порівняємо із розподілами різновисотності рельєфу кругів Різновисотність, мкм б 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 Різновисотність, мкм в Рис. 2.15. Розподіл різновисотності зерен кругів 1А1 250x76x15x5різної зернистості після 60 хвилин шліфування […]

Вплив часу відновлення РПК на питому. собівартість шліфування

6.4.1 Залежність питомої собівартості шліфування від часувідновлення РПК внаслідок процесу зношування зерен При визначенні собівартості оброблення за пружною схемою розрахунки вартісних показників провадилися в цінах за станом на 1 січня 1998 р. Елемен­ти собівартості визначалися із застосуванням довідкових даних [93,94]. г _ атвід + а2твід + а3твід + а4теід + а5Твід^ги +ЬЇ+Ь2 (Ы/л ^тип у […]