Вплив сили підтиску заготовки до круга і часу шліфування. за пружною схемою на питому витрату алмазів

6.3.1 Вплив сили підтиску заготовки до круга
на питому витрату алмазів

Для визначення складової собівартості шліфування І„, яка характеризує витрати на інструмент, необхідно установити, від яких факторів залежать при обробленні витрати алмазів. Зміну маси витрачених алмазів у залежності від сили підтиску круга досліджували експериментальним способом за методикою, викладеною в роботі [41].

Зразки з загартованої швидкорізальної сталі Р6М5ФЗ оброблялися за пружною схемою з постійною силою Р„ (див. рис. 2.9) алмазним шліфувальним кругом 1А1 250x76x15x5 АС6-100/80-4-М2-01.

Перед початком оброблення круг правили електроерозійним методом з підведенням технологічного струму в зону різання. Як джерело технологічного струму використовувався блок електроживлення моделі ИТТ-35. Режими прав­ки наведені в табл. 2.8, а режими оброблення — у табл. 2.9. Шліфування викону­валося при трьох значеннях сили підтиску зразка до круга: Р„ — 40, 60 і 80 Н. При правці анодом був шліфувальний круг, катодом — електрод-інструмент. Охолодження — 0,3 %-вий водяний розчин кальцинованої соди.

Вплив сили підтиску заготовки до круга і часу шліфування. за пружною схемою на питому витрату алмазів Подпись: (6.23)

Масу витрачених алмазів розраховували, використовуючи формулу

де 0,878 — маса алмазів у 1 мм3 алмазовмісного шару при 100%-вій відносній концентрації алмазів, мг;

V„с — об’єм видаленого алмазовмісного шару, мм3;

К — відносна концентрація алмазів, %.

Вибіркові середні значення маси витрачених алмазів, розраховані за фор­мулою (6.23), і її вибіркові дисперсії наведені в табл. 6.3.

Подпись: Час шліфування, хв -$-Рв = 40Н -В-Р„ = 60Н -*-Рв = 80Н Рис. 6.8. Вплив часу оброблення на питому витрату алмазів при різній силі підтиску заготовки до шліфувального круга

Дані про масу витрачених алмазів (див. табл. 6.3) і об’єм видаленого в процесі шліфування оброблюваного матеріалу (див. табл. 6.2) використовуємо для визначення інтенсивності питомої витрати алмазів при різних значеннях сили підтиску заготовки до круга. Залежності інтенсивності питомої витрати алмазів від часу оброблення для трьох значень сили підтиску зразка до круга наведені на рис. 6.8.

Час

шліф, т, хв

Сила підтиску заготовки до круга

Рп = 40 Н

Р„ = 60Н

Р„ = 80 Н

Ма, мг

Ма, мг

sla>™-2

Мв, мт

Si,,™2

1

76,34

114,25

131,32

2476,38

143,38

7513,21

5

86,21

5140,79

117,16

14661,13

135,01

8605,89

10

31,74

301,30

82,40

912,33

23,61

480,83

15

49,97

1866,86

29,61

230,72

36,27

545,80

ЗО

45,46

982,07

55,36

154,38

47,86

2401,57

45

65,83

656,50

22,32

67,30

6,22

209,33

Таблиця 6.3. Вплив сили підтиску заготовки до круга на вибіркові середні

значення та вибіркові дисперсії маси витрачених алмазів при обробленні кругом 1А1 250x76x15x5 АС6-100/80-4-М2-01

З приведених ірафіків видно, що питома витрата алмазів в інтервалі 1-10 хвилин зменшується (за рахунок зменшення випадання зерен зі зв’язки), потім стабілізується (10-45 хвилин) і знову збільшується в період 45-60 хвилин обро­блення (внаслідок зменшення різальної здатності РПК в цей період). Вона мало залежить від сили підтиску зразка до круга і може бути прийнятою у розрахун­ках постійною протягом періоду з 10 до 45 хвилин оброблення.

Updated: 05.04.2016 — 19:55