Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

Досліджувані розподіли різновисотності рельєфу алмазних кругів, який стабілізувався після 60 хвилин шліфування за пружною схемою швидкорізаль­ної сталі Р6М5ФЗ порівняємо із розподілами різновисотності рельєфу кругів

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

Різновисотність, мкм

б

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115

Різновисотність, мкм

в

Рис. 2.15. Розподіл різновисотності зерен кругів 1А1 250x76x15x5
різної зернистості після 60 хвилин шліфування за пружною схемою
а — АС6 100/80; б — АС6 160/125; в — АС6 250/200

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

а

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

б

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

Різновисотність, мкм

в

Рис. 2.16. Розподіл різновисотності зерен кругів 1А1 250x76x15x5 різної зернистості після шліфування за жорсткою та пружною схемами а — АС6 100/80; б — АС6 160/125; в — АС6 250/200 ——————— жорстка схема;———- — пружна схема

аналогічних характеристик, що стабілізувався після 45 хвилин алмазного шлі­фування за жорсткою схемою штампової сталі ХІ2Ф4М.

Оскільки підготовка кругів до шліфування за обома схемами проводилася на однакових режимах електроерозійним способом, то вихідний стан рельєфу після правки можна вважати статистично рівнозначним [58].

Графіки розподілів різновисотності при шліфуванні різними способами (рис. 2.16), побудовані з використанням визначених нами параметрів розподілу Вейбулла (табл. 2.15, 2.18), показують, що різновисотність кругів зернистостей АС6 160/125 і АС6 250/200 після шліфування за пружною схемою має подібний розподіл із різновисотністю після шліфування за жорсткою схемою, однак фун­кції розподілу для пружної схеми мають більшу дисперсію і меншу асиметрію. Це пояснюється тим, що при шліфуванні за пружною схемою дисперсія різно­висотності знижується з меншою інтенсивністю відносно вихідного рельєфу, ніж при обробленні за жорсткою схемою, а при повному заповненні міжзерен — ного простору продуктами засалювання вершини зерен закриваються цими продуктами більш рівномірно в порівнянні з жорсткою схемою (під впливом сил тертя відбувається перерозподіл продуктів засалювання на поверхні круга).

Додатковим підтвердженням цього висновку є подібність розподілу різ­новисотності зерен круга зернистостю 100/80 після 60 хвилин шліфування за пружною схемою з розподілом різновисотності після правки (рис. 2.17). Ця по­дібність показує, що для зазначеного круга розподіл різновисотності після три­валої роботи за пружною схемою змінюється несуттєво відносно вихідного стану рельєфу круга після правки.

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

Різновисотність, мкм

Рис. 2.17. Розподіл різновисотності зерен круга 1А1 250x76x15x5 АС6 100/80-4-М2-01 після правки та після 60 хвилин шліфування за пружною схемою: — правка; — — — — 60 хв шліфування

Для перевірки значущості різниці розподілу різновисотності зерен після правки і після 60 хвилин шліфування за пружною схемою використовуємо кри­терії Пірсона і Колмогорова (табл. 2.19). З порівняння розподілів видно, що гі­потеза про незначущість їх різниці підтверджується критерієм Пірсона на всіх рівнях значущості і не підтверджується тільки критерієм Колмогорова на рівні значущості р = 0,8, у зв’язку з чим є підстави вважати зміну різновисотності зе­рен круга зернистості 100/80 після 60 хвилин шліфування в порівнянні зі сфор­мованою після правки різновисотністю незначущою.

Стан РПК

Параметри

розподілу

Вейбулла

Критерій Пірсона

Критерій

Колмогорова

т

*0

експ.

Л.99

експ.

Л).8

^0.95

після правки

2,23

2946

13,73

16,92

21,67

1,23

1,07

1,36

після 60 хв шліфування

2,26

4176

Таблиця 2.19. Порівняння параметрів розподілу різновисотності зерен

круга 1А1 250x76x15x5 АС6-100/80-4-М2-01 після правки та після 60 хвилин шліфування за пружною схемою

Updated: 05.04.2016 — 19:55